Ny föreläsning om alkoholreklam

Jag har nu tagit fram en föreläsning om brittiska regler för alkoholreklam i TV. Det är dessa regler som styr den tv-reklam för bland annat alkohol som visas i TV3, Kanal 5 och TV6. Premiär idag i Uppsala.